Všeobecné informace

pořádá:
Psychologická sekce ČDS
pod záštitou České diabetologické společnosti ČLS JEP
odborní garanti:

doc. MUDr. Silvie Lacigová, Ph.D.
Diabetologické centrum I. interní kliniky LF UK a FN Plzeň

Mgr. Pavel Brenkus
FN OKP a Psychordinace Smrková s.r.o., Plzeň

Vzdělávací akce je určena pouze pro odbornou veřejnost.

Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.