Akreditace

Vzdělávací je pořádána v rámci celoživotního vzdělávání lékařů
dle Stavovského předpisu č. 16 ČLK a bude ohodnocena kreditními body.
Akce bude zařazena do systému celoživotního vzdělávání
s garancí České asociace sester (ČAS)
Vzdělávací akce bude zařazena mezi celoživotní vzdělávací akce AKP ČR
pro klinické psychology.
Akce je určena pro odbornou veřejnost.
Copyright © 2013 Galén Symposion, All Rights Reserved
tvorba www stránek People For Net a.s.